GSEB Solutions for Class 10 Gujarati

GSEB Solutions for class 10 Gujarati Subject Chapters Wise :

દુકાનદારે છત્રી પાઠના લેખકને કઈ સલાહ આપી હતી?

Hide | Show

જવાબ :

છત્રી ખોવાય નહીં અને તેમની પાસે ટકે તેવી સલાહ દુકાનદારે આપી હતી.

પોતાના કુંવરને કાંટો ન વાગે એ માટે રાજાએ શું કર્યું?

Hide | Show

જવાબ :

રાજાએ આખા રાજ્યની ધરતીને ચામડાથી મઢી દેવાનો હુકમ કર્યો કારણ કે તેના રાજ્યમાં તેના કુંવારને કાંટો વાગે નહીં.

રાજકોટ છત્રી લેવા જવાની વાતમાં લેખક મક્કમ રહ્યા. કારણ કે...

Hide | Show

જવાબ :

રાજકોટ છત્રી લેવા જવું અને તે પણ આમદવાદથી તેમાં ઘણો ખર્ચ થાય તેમ હોવાથી સૌએ લેખકને સલાહ આપી કે આટલા પૈસા ખર્ચીને ત્યાં જવું એ વ્યવહારૂ નિર્ણય નથી. પરંતુ મુર્ખાઈ ભરેલો વિચાર છે. તેમ છતાં પણ લેખક રાજકોટથી છત્રી લેવાની વાતમાં મક્કમ રહ્યા, કારણ કે લેખકના મતે આ ફક્ત પૈસાનો જ પ્રશ્ન નથી, પરંતુ બીજાની છત્રી પાછી આપવા માટે એ સજ્જનની ભાવનાની કદર કરવાનો મુદ્દો છે. પત્ર દ્વારા જાણ કરવી વગેરેના કારણે તેમની પ્રમાણિકતાની કદર કરવી જોઈએ તેવું લેખક દ્રઢપણે માનતા હતા.

રાજકોટ છત્રી લેવા જવાની વાત સૌને મુર્ખાઈભરી લાગતી હતી. કારણ કે.....

Hide | Show

જવાબ :

છત્રી પરત મેળવવા માટે અમદાવાદથી છેક રાજકોટ જવા આવવાના બસ ભાડાનો લગભગ બસો પચાસ રૂપિયા ખર્ચ થતો હતો. આ ઉપરાંત વધુમાં રિક્ષા ભાડા તથા ચા-નાસ્તાનો બધો જ ખર્ચ ગણીએ તો ત્રણસોથી સાડાત્રણસો રૂપિયા જેટલો ખર્ચો થઈ જાય માટે અમદાવાદથી રાજકોટ છત્રી લેવા જવાની વાત સૌને મુર્ખામીભરી જણાતી હતી.

લેખક છત્રી લેવા જાય છે ત્યાં દુકાનદાર ક્યારનોયે તેમની સામે ધારી ધારીને જોઈ રહે છે તેથી તેમને શેનો વહેમ પડે છે?

Hide | Show

જવાબ :

લેખકને એવો વહેમ પડે છે કે મારા જેવા દેખાવાળો કોઈ ગ્રાહક ઉધાર છત્રી લઇ ગયો હશે, જેના પૈસા આપવાના હજુ પણ બાકી હશે, જેથી મને આ દુકાનદાર તે જ ગ્રાહક સમજ્યો હોય તેવો લેખકને વહેમ પડે છે, જેથી લેખક મનોમન ધ્રુજી જાય છે.

દુકાનદાર પોતાની છત્રીનો લેખકને કેવો અભિપ્રાય આપે છે?

Hide | Show

જવાબ :

દુકાનદારે જાણ્યું કે લેખક ગઈ સાલ છત્રી લઇ ગયેલા જે હાલ તેમની પાસે નથી, તેથી દુકાનદારે પોતાની છત્રી અંગે લેખકને કહ્યું કે "પણ સાહેબ અમારી છત્રી એમ વરસ દિવસમાં તૂટી ન જાય. અમારી છત્રી ખૂબ ટકાઉ હોય છે."

લેખકે દુકાનદાર પાસેથી કેવી છત્રી ખરીદી?

Hide | Show

જવાબ :

દુકાનદારે લેખકને જુદી જુદી સાઈઝની કેટલીક છત્રીઓ બતાવી. તેમાં એક શ્યામલ શ્યામા રંગની છત્રી લેખકને ગમી અને તેમણે ખરીદી લીધી.

લેખકે દુકાનદાર પાસેથી કેવી છત્રી ખરીદવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી?

Hide | Show

જવાબ :

લેખકે દુકાનદારને કહ્યું કે “તમારી છત્રી ટકાઉ હશે પણ મારી પાસે તે ટકતી નથી, ખોવાય જ નહિ એવી છત્રી તમે રાખો છો.” આવી છત્રી ખરીદવાની વાત લેખકે દુકાનદારને કરી હતી.

ટકાઉ છત્રી માટે દુકાનદારે લેખકને કેવો રસ્તો બતાવ્યો?

Hide | Show

જવાબ :

દુકાનદારે લેખકને કહ્યું કે "ખોવાય નહિ તેવી છત્રી તો અમારી પાસે નથી કદાચ કોઈ નહિ રાખતું હોય, એટલે છત્રી તમારી પાસે ટકે એવો ઉપાય તો તમારે જ શોધી કાઢવો પડે." દુકાનદારે લેખકને આવું સંભળાવ્યું હતું.

છત્રી ન ખોવાય એ માટે લેખકને કેવી સલાહો મળી હતી?

Hide | Show

જવાબ :

છત્રી ખોવાય નહીં એ માટે લેખકને ઘણી સલાહો મળેલી જે પૈકીની લેખકે માળાની જેમ ગળામાં મોટી દોરી રાખવી તથા છત્રીને તે દોરી સાથે બાંધીને રાખવી, છત્રી ખોલવામાં તકલીફ ના પડે તે માટે ગળાની દોરી થોડી લાંબી રાખવી. વરસાદમાં છત્રી ભીની થાય અને તેથી શર્ટ ભીનો ન થાય તે માટે ઉપરના ભાગે ઓછાડ વીંટાળી રાખવો વગેરે. વધુમાં લેખકને છત્રી સાચવવા પોતાની સાથે ફરે તેવો ત્રણ-ચાર કલાક માટે એક પગારદાર માણસની વ્યવસ્થા કરવી. લોકો ઘરની બહાર જતી વખતે સાથે ડ્રાઈવર રાખે છે તેમ છત્રી સાચવવા પણ સાથે માણસ રાખવો તથા લેખકે ચાર્તુમાસ દરમિયાન ક્યાંય બહાર ન જવું, ઘરમાં રહીને એકટાણાં કરવા તથા પ્રભુભજન કરવું જેથી છત્રીની જરૂરિયાત જ ઊભી ન થાય અને છત્રી ખરીદવી જ ના પડે અને પછી તો છત્રી ખોવાય જ નહીં. આવી સલાહો પૈકી છત્રી પર પોતાનું નામ સરનામું લખાવવું જેથી કોઈને મળે તો તે વ્યક્તિ પોસ્ટકાર્ડ લખીને લેખકને જાણ કરી શકે તેવી સલાહ પણ મળી હતી.

અમદાવાદ રાજકોટની મુસાફરી દરમિયાન ખોવાયેલી છત્રીની કથા પાઠના આધારે લખો?

Hide | Show

જવાબ :

અમદાવાદ રાજકોટની મુસાફરી દરમિયાન લેખક પોતાની છત્રી બસમાં ભૂલી ગયા હતા, તેમાં જ્યારે ભૂલથી લેખકની છત્રી આવી ગયાની એકરાર કરતો પત્ર રાજકોટથી આવ્યો ત્યારે તેમણે જાણ્યું કે તેઓ છત્રી ભૂલી ગયા છે. લેખકને મળેલા પત્રમાં લખનારે માફી સાથે જણાવ્યુ હતું કે તેમની છત્રી લેખકને ન મળી હોય તો પણ લેખક પોતાની છત્રી રાજકોટ આવીને લઈ જાય તથા તે માટે ઘટતું સઘળું કરે. લેખકે વળતો પ્રત્યુત્તર લખીને એ સજજનનો આભાર માન્યો અને તેમની છત્રી પોતાની પાસે ન હોવાની દિલગીરી સાથે જાણ કરી અને પોતાની છત્રી લઈ જવા ઘટતું કરવાનું જણાવ્યુ. હવે પ્રશ્ન એ ઊભો થયો કે છત્રી લેવા છેક રાજકોટ જવું. જવા આવવાનું બસભાડું અઢીસો રૂપિયા થાય ત્યાં રિક્ષાભાડુ અને ચા-નાસ્તો વગેરે મળી ઓછામાં ઓછા ત્રણસો થી સાડાત્રણસો રૂપિયા ખર્ચ થઈ જાય. માટે આ વ્યવહારૂ નથી તેવી સલાહો પણ મળવા લાગી. રાજકોટ છત્રી લેવા જવું તે મુર્ખાઈ ભરેલી વાત ગણાય એવું સૌનું માનવુ હતું. પરંતુ આ બધાની વિરુધ્ધ લેખક એવું માનતા હતા કે પત્ર લખનાર સજ્જનની ભાવના અને પ્રમાણિકતાની કદરરૂપે પણ છત્રી લેવા રાજકોટ અવસ્ય જવું જોઈએ. લેખક આ બાબતે એકદમ મક્કમ રહ્યા અને પરિણામે તેઓ રાજકોટ ગયા, છત્રી પરત લઈને તે સજજનનો હ્રદયપૂર્વકનો આભાર માની વળતી બસમાં અમદાવાદ આવવા રવાના થયા. પણ અમદાવાદ બસમાંથી ઉતરતી વખતે વળી પાછા પોતાની આદત પ્રમાણે છત્રી બસમાં ભુલી ગયા. ઘરે પહોંચ્યા બાદ સૌએ પુછ્યું ત્યારે જ તેમને યાદ આવ્યું અને તેઓ બસની ઓફિસે પરત ગયા પણ ત્યાં કોઈએ એમની છત્રી ઓફિસમાં જમા કરવી ન હતી. આમ, વધારાના રિક્ષાભાડાના જવા અને પરત આવવાના થઈને બીજા એંશી રૂપિયા થયા.

વિરુધ્ધાર્થી  શબ્દો

Hide | Show

જવાબ :

સજ્જન – દુર્જન
વ્યવહારૂ – અવ્યવહારૂ

સમાનાર્થી શબ્દો

Hide | Show

જવાબ :

સાઇઝ – માપ, કદ
ઉપાય – ઈલાજ (અહીં) યુક્તિ
ટકાઉ – ટકી રહે તેવું, મજબૂત
મિથ્યા – ફોગટ, નકામું, વ્યર્થ
આચરણ – વર્તન
સાનિધ્ય – સમીપતા
ક્ષમાયાચના – ક્ષમા માગવી તે
કારગત – સફળ
વાર – વિલંબ
જડવું – મળવું

Take a Test

Choose your Test :

Browse & Download GSEB Books For Class 10 - All Subjects

The GSEB Books for class 10 are designed as per the syllabus followed Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board provides key detailed, and a through solutions to all the questions relating to the GSEB textbooks.

The purpose is to provide help to the students with their homework, preparing for the examinations and personal learning. These books are very helpful for the preparation of examination.

For more details about the GSEB books for Class 10, you can access the PDF which is as in the above given links for the same.

ask-a-doubt ask-a-doubt