GSEB Solutions for Class 10 Gujarati

GSEB Solutions for class 10 Gujarati Subject Chapters Wise :

ધૂળમાં પગલી જોઇને ડુંગરની પત્નીને કોણ યાદ આવ્યું?

Hide | Show

જવાબ :

ધૂળમાં પગલી જોઇને ડુંગરની પત્નીને પોતાની મૃત પુત્રી બબલી યાદ આવી હતી.

ડુંગરે પોતાની નજર ક્યા સ્થિર કરી?

Hide | Show

જવાબ :

ડુંગરે પોતાની નજર ગગનના માર્ગે સ્થિર કરી હતી.

ડુંગરની પત્ની અચાનક અટકીને ઉભી રહી ગઈ કારણ કે....

Hide | Show

જવાબ :

ડુંગરની પત્ની અચાનક અટકીને ઉભી રહી ગઈ, કારણ કે તેણે જમીન પર એક ઘાટીલી પગલીની છાપ જોઈ. એ છાપ જાણે પોતાની મૃત બબલીની જ હોય તેવી લાગતી હતી. મૃત સંતાનની સ્મૃતિથી હાલી ઉઠેલી તે અટકી ગઈ હતી.

"લ્યો હેંડો, હવે ઝટ ઉપાડો પગ, ગાડી ચુકી જઈશું" તેમ ડુંગરની પત્નીએ શા માટે કહ્યું?

Hide | Show

જવાબ :

"લ્યો હેંડો, હવે ઝટ ઉપાડો પગ, ગાડી ચુકી જઈશું" તેમ ડુંગરની પત્નીએ પતિને સાવધ કરવા માટે કહ્યું હતું.

"ગતિભંગ" ના લેખકનો ટુંકમાં પરિચય આપો?

Hide | Show

જવાબ :

"ગતિભંગ" ના લેખક ઉત્તર ગુજરાતના પાટણના વતની છે. તેઓશ્રી વર્ષો સુધી શિક્ષણકાર્ય સાથે જોડાયેલા રહ્યા છે. પ્રત્યાલંબન, ઝાકળમાં સૂરજ ઉગે તેમની લઘુકથાઓના સંગ્રહો છે. બંધન, ડેડએન્ડ, હાસ્યમર્મર, લાંછન તેમની નવલકથાઓ છે. ગુડ મોર્નિંગ અમેરિકા તેમનો પ્રવાસગ્રંથ છે. "મોપાંસાની શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓ" તેમણે કરેલું અનુવાદનું પુસ્તક છે.

પુત્રી ખોયાની માતા પિતાની વેદના "ગતિભંગ" પાઠના આધારે તમારા શબ્દોમાં વ્યક્ત કરો?

Hide | Show

જવાબ :

ડુંગર અને તેની પત્ની રાજપુરના સ્ટેશને જલ્દીથી પહોંચવા માટે ઝડપભેર જઈ રહ્યા હતા કારણ કે ત્યાંથી તેમણે ટ્રેનમાં બેસવાનું હતું. એવામાં ડુંગરની પત્નીની ચાલવાની ગતિ થંભી જાય છે તેના પ્રયત્ન કરવા છતાં તે આગળ ચાલી શકતી ન હતી. એ માર્ગ પર તે પોતાની મૃત પુત્રી બબલીની નાની પગલીની છાપને શોધી રહી હતી. આખરે તેને આંગણાની બોર જેવી પોતાની બબલીની પગલીની છાપ દેખાય છે અને તે મૃત બબલીને યાદ કરવા લાગે છે. પોતાના ખેતરે જતાં આવતાં બબલી આગળને આગળ દોડતી જતી હતી, પાછળ દેખાતી તેની નાની પગલીઓ માના હૈયામાં વસી ગઈ હતી. પરિણામે તે આગળ ચાલી શકતી નથી. ડુંગર પાછળ જોઇને થોભી ગયેલી પત્ની પર ગુસ્સે થાય છે કેમકે તેને મોડા પડાય તો ગાડી ચુકી જવાનો ર સતાવે છે, તે પોતાની પત્નીને સહાનુભૂતિ ભર્યા સ્વરે કહે છે, "ગાંડી એવા પગલાં તો ઘણાંય હોય" અને તેને આગળ ચાલવાનું કહે છે. પરંતુ તે પણ અંદરથી પોતાની મૃત બાળકીની યાદમાં વધુ કાંઈ બોલી શક્યો નહીં. તેણે આ ગમ છુપાવવા પોતાની નજર આકાશમાર્ગે વાળી લીધી. પતિ પત્ની બંને બબલીની યાદમાં અવાક થઇ જાય છે. છેવટે ડુંગરની પત્નીએ દુઃખ દબાવીને સાવધ બનતા કહ્યું કે "લ્યો હેંડો, હવે પગ ઉપાડો ઝટ, ગાડી ચૂકી જઈશું" આ શબ્દોમાં લેખકે ઝડપથી ચાલતા પદયાત્રીઓની મનોવ્યથાને ખૂબ જ સંયમી રીતે શબ્દદેહે રજૂ કરી છે.

સમાનાર્થી શબ્દો

Hide | Show

જવાબ :

અણસાર - ઈશારો, સંકેત
અઠમવું - અસ્ત પામવું, પડતી દશામાં આવવું
વેગ - ગતિ, ઝડપ
ભાવાર્દ - ભાવવિભોર, ભાવથી માયાળુ
દશા - સ્થિતિ, હાલત
સાવધ - હોંશિયાર, ખબરદાર
સ્મૃતિ - સંસ્મરણો, યાદગીરી
અડવડિયું - અડબડીયું, લથડિયું

તળપદા શબ્દો

Hide | Show

જવાબ :

હેંડો - ચાલો

Take a Test

Choose your Test :

Browse & Download GSEB Books For Class 10 - All Subjects

The GSEB Books for class 10 are designed as per the syllabus followed Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board provides key detailed, and a through solutions to all the questions relating to the GSEB textbooks.

The purpose is to provide help to the students with their homework, preparing for the examinations and personal learning. These books are very helpful for the preparation of examination.

For more details about the GSEB books for Class 10, you can access the PDF which is as in the above given links for the same.

ask-a-doubt ask-a-doubt